ניהול כספים וחשבות

משרדנו מספק מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לניהול כספים במיקור חוץ:

  1. דוחות כספיים ודיווח להנהלה ולדירקטוריון - מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים ברזולוציה חודשית/רבעונית/שנתית.

  2. תכנון ובקרה תקציבית.

  3. ניהול תזרים מזומנים -  תכנון תזרימי, מעקב תשלומים, בקרת גביה, ניהול קווי אשראי ועוד.

  4. בקרה על עבודת מנהל החשבונות על-מנת להבטיח הנהלת חשבונות תקינה ורישומים נאותים בספרי החברה.

  5. ליווי תהליכים פיננסיים מורכבים מ- א' ועד ת', כגון הערכות שווי ובדיקת נאותות.

  6. הכנה של ניירות מיוחדים וביצוע ניתוחים לפי צרכי הארגון.

  7. טיפול בממשקים כגון מוסדות ממשלתיים, בנקים וחברות ביטוח.

ניהול כספים וחשבת